Prehľad o organizácii
PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o.
Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica
36053279
2020089863
SK2020089863
2 zamestnanci
20.03.2002
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
-3,12
-12,3 %
487 €
-54,7 %
2022/2021
90 tis. €
-2,9 %
2022/2021
0
-54,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
95 tis. €
90 tis. €
85 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
1,26
1,12
0,96
-8,13

Zisk pred zdanením PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o.


Konateľ PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o.


Predmet činnosti PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o.


Kataster PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o.


Skrátené výkazy PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o.