Prehľad o organizácii
PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o., v likvidácii
Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica
36053279
2020089863
SK2020089863
2 zamestnanci
20.03.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7623/S
-78,5 tis. €
-16 227,3 %
2023/2022
14 tis. €
-84,5 %
2023/2022
-1,19
-35 283,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o., v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o., v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,65
1,26
0,37
-3,86

Zisk pred zdanením PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o., v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o., v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o., v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o., v likvidácii


Konateľ PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o., v likvidácii


Likvidátor PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o., v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o., v likvidácii


Predmet činnosti PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o., v likvidácii


Kataster PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o., v likvidácii


Skrátené výkazy PROGRESS CYCLE Slovakia s.r.o., v likvidácii