Prehľad o organizácii
DELTA - M s.r.o.
962 04 Kriváň
36053333
2020072670
SK2020072670
1 zamestnanec
22.03.2002
Ost.špecializ.stav.práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,04
0,02
57,6 %
-2,07 tis. €
-12,8 %
2021/2020
108 tis. €
0,7 %
2021/2020
-0,02
-7,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk DELTA - M s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby DELTA - M s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
7,02
0,42
0,96
1,78

Zisk pred zdanením DELTA - M s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA DELTA - M s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DELTA - M s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DELTA - M s.r.o.


Konateľ DELTA - M s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DELTA - M s.r.o.


Predmet činnosti DELTA - M s.r.o.


Kataster DELTA - M s.r.o.


Skrátené výkazy DELTA - M s.r.o.