Prehľad o organizácii
VAV Group s.r.o. "v likvidácii"
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
36053341
2021644218
Nemá
nezistený
25.03.2002
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk VAV Group s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-5 mil. €
-10 mil. €
-15 mil. €
-20 mil. €
-25 mil. €
transparex.sk

Tržby VAV Group s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-15,88
n/a
0,15

Zisk pred zdanením VAV Group s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-5 mil. €
-10 mil. €
-15 mil. €
-20 mil. €
-25 mil. €
transparex.sk

EBITDA VAV Group s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod VAV Group s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VAV Group s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ VAV Group s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor VAV Group s.r.o. "v likvidácii"


Člen dozorného orgánu VAV Group s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VAV Group s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti VAV Group s.r.o. "v likvidácii"


Kataster VAV Group s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy VAV Group s.r.o. "v likvidácii"