Prehľad o organizácii
A.R.F., spol.s r.o.
9. mája 2145/36, 977 01 Brezno - Mazorníkovo
36053350
2021666284
Nemá
nezistený
25.03.2002
06.12.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod A.R.F., spol.s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A.R.F., spol.s r.o.


Konateľ A.R.F., spol.s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A.R.F., spol.s r.o.


Predmet činnosti A.R.F., spol.s r.o.


Kataster A.R.F., spol.s r.o.


Skrátené výkazy A.R.F., spol.s r.o.