Prehľad o organizácii
JG Stav, spol. s r.o. "v likvidácii"
J. Gagarina 2427/97, 960 01 Zvolen
36053368
2020070360
Nemá
nezistený
25.03.2002
22.12.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod JG Stav, spol. s r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JG Stav, spol. s r.o. "v likvidácii"


Konateľ JG Stav, spol. s r.o. "v likvidácii"


Likvidátor JG Stav, spol. s r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JG Stav, spol. s r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti JG Stav, spol. s r.o. "v likvidácii"


Kataster JG Stav, spol. s r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy JG Stav, spol. s r.o. "v likvidácii"