Prehľad o organizácii
Sklenárstvo O + B, s.r.o. "v likvidácii"
Kamenárska 153, 966 01 Hliník nad Hronom
36053376
2020065047
Nemá
nezistený
25.03.2002
09.03.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
200 €
142 €
0,2
N/A
N/A

Zisk Sklenárstvo O + B, s.r.o. "v likvidácii"


2016
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk

Tržby Sklenárstvo O + B, s.r.o. "v likvidácii"


2016
250 €
200 €
150 €
100 €
50 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,93
n/a
15,03

Zisk pred zdanením Sklenárstvo O + B, s.r.o. "v likvidácii"


2016
400 €
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Sklenárstvo O + B, s.r.o. "v likvidácii"


2016
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Sklenárstvo O + B, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Sklenárstvo O + B, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ Sklenárstvo O + B, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor Sklenárstvo O + B, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Sklenárstvo O + B, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti Sklenárstvo O + B, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster Sklenárstvo O + B, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy Sklenárstvo O + B, s.r.o. "v likvidácii"