Prehľad o organizácii
MPT, .s.r.o. "v likvidácii"
Pod Urpínom 7, 974 01 Banská Bystrica
36053406
2020095517
Nemá
27.03.2002
18.12.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MPT, .s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MPT, .s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ MPT, .s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor MPT, .s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MPT, .s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti MPT, .s.r.o. "v likvidácii"


Kataster MPT, .s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy MPT, .s.r.o. "v likvidácii"