Prehľad o organizácii
Družstvo chovateľov oviec
Horná 261, 976 33 Poniky
36053414
2021636782
SK2021636782
3-4 zamestnanci
27.03.2002
Chov oviec a kôz
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
-0,05
1,75
10,7 %
-1,51 tis. €
-137,5 %
2022/2021
22,8 tis. €
-21,1 %
2022/2021
-0,05
-213,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Družstvo chovateľov oviec


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Družstvo chovateľov oviec


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
9,42
0,89
n/a
2,78

Zisk pred zdanením Družstvo chovateľov oviec


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Družstvo chovateľov oviec


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Družstvo chovateľov oviec


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Družstvo chovateľov oviec


Predstavenstvo Družstvo chovateľov oviec


Člen dozorného orgánu Družstvo chovateľov oviec


Predmet činnosti Družstvo chovateľov oviec


Kataster Družstvo chovateľov oviec


Skrátené výkazy Družstvo chovateľov oviec