Prehľad o organizácii
MIXI, s.r.o.
Kolonáda 4685, 984 01 Lučenec
36053422
2020082471
SK2020082471
nezistený
27.03.2002
Veľkoobchod s textilom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-5,64
0,1
0,02
5 626,8 %
-16 tis. €
-1 512,7 %
2022/2021
1,63 tis. €
-41,8 %
2022/2021
-5,64
-10 840,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MIXI, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby MIXI, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-23,55
-55,27
n/a
0,02

Zisk pred zdanením MIXI, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA MIXI, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod MIXI, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIXI, s.r.o.


Konateľ MIXI, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIXI, s.r.o.


Predmet činnosti MIXI, s.r.o.


Kataster MIXI, s.r.o.


Skrátené výkazy MIXI, s.r.o.