Prehľad o organizácii
L - TRADE, s.r.o.
Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen
36053431
2020070195
SK2020070195
10-19 zamestnancov
28.03.2002
Výstavba ost.inž.stavieb
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,24
45,8 %
4,9 tis. €
-88,4 %
2022/2021
1,43 mil. €
38,8 %
2022/2021
0
-88,5 %
2022/2021
857 tis. €
410,4 %
2021/2020
N/A

Zisk L - TRADE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby L - TRADE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
transparex.sk
6,36
0,54
0,22
1,43

Zisk pred zdanením L - TRADE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA L - TRADE, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod L - TRADE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie L - TRADE, s.r.o.


Konateľ L - TRADE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. L - TRADE, s.r.o.


Predmet činnosti L - TRADE, s.r.o.


Kataster L - TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy L - TRADE, s.r.o.