Prehľad o organizácii
P & N, s.r.o.
Zvolenská cesta 29, 974 01 Banská Bystrica
36053449
2021638058
Nemá
nezistený
28.03.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod P & N, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie P & N, s.r.o.


Konateľ P & N, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. P & N, s.r.o.


Predmet činnosti P & N, s.r.o.


Kataster P & N, s.r.o.


Skrátené výkazy P & N, s.r.o.