Prehľad o organizácii
ŠTUMA, s.r.o.
P. Jilemnického 783/151, 976 52 Čierny Balog, Dobroč
36053465
2021647342
Nemá
nezistený
02.04.2002
28.11.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ŠTUMA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ŠTUMA, s.r.o.


Konateľ ŠTUMA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ŠTUMA, s.r.o.


Predmet činnosti ŠTUMA, s.r.o.


Kataster ŠTUMA, s.r.o.


Skrátené výkazy ŠTUMA, s.r.o.