Prehľad o organizácii
AGRO-FEBA s.r.o.
Mierová 1185/26, 982 01 Tornaľa
36053473
Nemá
02.04.2002
06.05.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AGRO-FEBA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGRO-FEBA s.r.o.


Konateľ AGRO-FEBA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGRO-FEBA s.r.o.


Predmet činnosti AGRO-FEBA s.r.o.


Kataster AGRO-FEBA s.r.o.