Prehľad o organizácii
HAPPY TRADE spol. s.r.o.
Ul. M.M. Hodžu 10, 960 01 Zvolen
36053481
2020070206
SK2020070206
2 zamestnanci
02.04.2002
Maloobch.so zdravot.pom.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,04
0,03
85,3 %
5,99 tis. €
48,7 %
2022/2021
411 tis. €
-6,1 %
2022/2021
0,01
50,8 %
2022/2021
160 tis. €
122,3 %
2016/2015
N/A

Zisk HAPPY TRADE spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby HAPPY TRADE spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
transparex.sk
20,36
0,15
0,09
0,53

Zisk pred zdanením HAPPY TRADE spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA HAPPY TRADE spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HAPPY TRADE spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HAPPY TRADE spol. s.r.o.


Konateľ HAPPY TRADE spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HAPPY TRADE spol. s.r.o.


Predmet činnosti HAPPY TRADE spol. s.r.o.


Kataster HAPPY TRADE spol. s.r.o.


Skrátené výkazy HAPPY TRADE spol. s.r.o.