Prehľad o organizácii
Altrade, spol. s r.o.
951 96 Jedľové Kostoľany
36053490
2020095550
SK2020095550
nezistený
02.04.2002
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,14
0,15
7,31
10,1 %
3,16 tis. €
30,3 %
2022/2021
37,4 tis. €
2,6 %
2022/2021
0,14
16,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Altrade, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Altrade, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
3,09
0,9
0,07
9,01

Zisk pred zdanením Altrade, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Altrade, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Altrade, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Altrade, spol. s r.o.


Konateľ Altrade, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Altrade, spol. s r.o.


Predmet činnosti Altrade, spol. s r.o.


Kataster Altrade, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Altrade, spol. s r.o.