Prehľad o organizácii
BB Underground s.r.o.
Kvetinová 12, 974 04 Banská Bystrica
36053503
2021641875
Nemá
nezistený
02.04.2002
06.05.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BB Underground s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BB Underground s.r.o.


Konateľ BB Underground s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BB Underground s.r.o.


Predmet činnosti BB Underground s.r.o.


Kataster BB Underground s.r.o.


Skrátené výkazy BB Underground s.r.o.