Prehľad o organizácii
KOMO-ZP s.r.o.
Zabečov 182/18, 976 63 Predajná
36053511
2020085133
SK2020085133
10-19 zamestnancov
28.03.2002
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,18
0,43
66,1 %
31,7 tis. €
372 %
2022/2021
1,4 mil. €
22,4 %
2022/2021
0,06
332,3 %
2022/2021
5,18 tis. €
N/A

Zisk KOMO-ZP s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby KOMO-ZP s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1,4 mil. €
1,3 mil. €
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
25,86
0,34
0,14
1,46

Zisk pred zdanením KOMO-ZP s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA KOMO-ZP s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KOMO-ZP s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOMO-ZP s.r.o.


Konateľ KOMO-ZP s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KOMO-ZP s.r.o.


Predmet činnosti KOMO-ZP s.r.o.


Kataster KOMO-ZP s.r.o.


Skrátené výkazy KOMO-ZP s.r.o.