Prehľad o organizácii
KOMO-ZP s.r.o.
Zabečov 182/18, 976 63 Predajná
36053511
2020085133
SK2020085133
10-19 zamestnancov
28.03.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7645/S
44 tis. €
38,9 %
2023/2022
1,3 mil. €
-7,4 %
2023/2022
0,08
31,3 %
2023/2022
5,18 tis. €
N/A

Zisk KOMO-ZP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby KOMO-ZP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 mil. €
1,4 mil. €
1,3 mil. €
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
34,24
0,42
0,1
1,49

Zisk pred zdanením KOMO-ZP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA KOMO-ZP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KOMO-ZP s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOMO-ZP s.r.o.


Konateľ KOMO-ZP s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KOMO-ZP s.r.o.


Predmet činnosti KOMO-ZP s.r.o.


Kataster KOMO-ZP s.r.o.


Skrátené výkazy KOMO-ZP s.r.o.