Prehľad o organizácii
AQUAPARK Banská Bystrica, a.s. "v likvidácii"
Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica
36053546
2021643206
Nemá
04.04.2002
12.07.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AQUAPARK Banská Bystrica, a.s. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AQUAPARK Banská Bystrica, a.s. "v likvidácii"


Konateľ AQUAPARK Banská Bystrica, a.s. "v likvidácii"


Likvidátor AQUAPARK Banská Bystrica, a.s. "v likvidácii"


Predstavenstvo AQUAPARK Banská Bystrica, a.s. "v likvidácii"


Člen dozorného orgánu AQUAPARK Banská Bystrica, a.s. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AQUAPARK Banská Bystrica, a.s. "v likvidácii"


Predmet činnosti AQUAPARK Banská Bystrica, a.s. "v likvidácii"


Kataster AQUAPARK Banská Bystrica, a.s. "v likvidácii"


Skrátené výkazy AQUAPARK Banská Bystrica, a.s. "v likvidácii"