Prehľad o organizácii
NTec s.r.o.
Lieskovská cesta 196, 962 21 Lieskovec
36053554
2020070228
SK2020070228
5-9 zamestnancov
28.03.2002
Obrábanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,41
0,28
88,2 %
24,2 tis. €
-3,4 %
2022/2021
460 tis. €
6,1 %
2022/2021
0,05
-4,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk NTec s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby NTec s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
5,92
0,12
0,16
2,64

Zisk pred zdanením NTec s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA NTec s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NTec s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NTec s.r.o.


Konateľ NTec s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NTec s.r.o.


Predmet činnosti NTec s.r.o.


Kataster NTec s.r.o.


Skrátené výkazy NTec s.r.o.