Prehľad o organizácii
NTec s.r.o.
Lieskovská cesta 196, 962 21 Lieskovec
36053554
2020070228
SK2020070228
5-9 zamestnancov
28.03.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7649/S
37,1 tis. €
53,6 %
2023/2022
563 tis. €
22,4 %
2023/2022
0,06
31,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk NTec s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby NTec s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
9,63
0,16
0,12
2,4

Zisk pred zdanením NTec s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA NTec s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod NTec s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NTec s.r.o.


Konateľ NTec s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NTec s.r.o.


Predmet činnosti NTec s.r.o.


Kataster NTec s.r.o.


Skrátené výkazy NTec s.r.o.