Prehľad o organizácii
KZM Group, s.r.o.
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
36053589
2020090050
Nemá
nezistený
05.04.2002
28.07.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KZM Group, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KZM Group, s.r.o.


Konateľ KZM Group, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KZM Group, s.r.o.


Predmet činnosti KZM Group, s.r.o.


Kataster KZM Group, s.r.o.


Skrátené výkazy KZM Group, s.r.o.