Prehľad o organizácii
TIP s.r.o.
Lipová 14425/1A, 974 09 Banská Bystrica
36053597
2021669903
Nemá
nezistený
05.04.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7653/S
-711 €
-100 %
2023/2022
N/A
-0
-100,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk TIP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Tržby TIP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
307,19
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením TIP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

EBITDA TIP s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TIP s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TIP s.r.o.


Konateľ TIP s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TIP s.r.o.


Predmet činnosti TIP s.r.o.


Kataster TIP s.r.o.


Skrátené výkazy TIP s.r.o.