Prehľad o organizácii
TIP s.r.o.
Lipová 14425/1A, 974 09 Banská Bystrica
36053597
2021669903
Nemá
nezistený
05.04.2002
Činnosti herní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
0,07
0,11
110,7 %
-1,92 tis. €
-1,9 %
2021/2020
N/A
-0,01
-1,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk TIP s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
-2,5 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby TIP s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-5,36
-0,11
n/a
0,11

Zisk pred zdanením TIP s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
-1,4 tis. €
-1,6 tis. €
-1,8 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA TIP s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-1,2 tis. €
-1,4 tis. €
-1,6 tis. €
-1,8 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TIP s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TIP s.r.o.


Konateľ TIP s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TIP s.r.o.


Predmet činnosti TIP s.r.o.


Kataster TIP s.r.o.


Skrátené výkazy TIP s.r.o.