Prehľad o organizácii
ARMA - MANAGEMENT, s.r.o.
Údernická 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
36053619
2020075838
Nemá
nezistený
08.04.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 143723/B
-84,8 tis. €
-826,3 %
2018/2017
1,72 mil. €
43,6 %
2018/2017
-0,03
-677 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk ARMA - MANAGEMENT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby ARMA - MANAGEMENT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
8,19
0,11
0,25
0,32

Zisk pred zdanením ARMA - MANAGEMENT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA ARMA - MANAGEMENT, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ARMA - MANAGEMENT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ARMA - MANAGEMENT, s.r.o.


Konateľ ARMA - MANAGEMENT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ARMA - MANAGEMENT, s.r.o.


Predmet činnosti ARMA - MANAGEMENT, s.r.o.


Kataster ARMA - MANAGEMENT, s.r.o.


Skrátené výkazy ARMA - MANAGEMENT, s.r.o.