Prehľad o organizácii
FIA - B s.r.o.
SNP 1083, 966 81 Žarnovica
36053627
2020066004
Nemá
nezistený
08.04.2002
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,23
0,25
3,88
7,6 %
4,01 tis. €
227,2 %
2022/2021
20 tis. €
503,2 %
2022/2021
0,23
130 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk FIA - B s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby FIA - B s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
2,38
0,92
0,11
5,54

Zisk pred zdanením FIA - B s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA FIA - B s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FIA - B s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FIA - B s.r.o.


Konateľ FIA - B s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FIA - B s.r.o.


Predmet činnosti FIA - B s.r.o.


Kataster FIA - B s.r.o.


Skrátené výkazy FIA - B s.r.o.