Prehľad o organizácii
T.K.S. spol. s r.o.
Meštianska 3021, 945 01 Komárno
36053635
2020073957
SK2020073957
nezistený
08.04.2002
Výroba suchárov a keksov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,63
145,2 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk T.K.S. spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby T.K.S. spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,45
n/a
0,85

Zisk pred zdanením T.K.S. spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA T.K.S. spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod T.K.S. spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie T.K.S. spol. s r.o.


Konateľ T.K.S. spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. T.K.S. spol. s r.o.


Predmet činnosti T.K.S. spol. s r.o.


Kataster T.K.S. spol. s r.o.


Skrátené výkazy T.K.S. spol. s r.o.