Prehľad o organizácii
Lesostav stred Zvolen s.r.o.
Ulica Osloboditeľov 278, 962 21 Lieskovec
36053643
2020070217
SK2020070217
2 zamestnanci
08.04.2002
Ost.špecializ.stav.práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
1,25
51,1 %
4,11 tis. €
151,2 %
2022/2021
134 tis. €
84,8 %
2022/2021
0,01
150,6 %
2022/2021
154 tis. €
N/A

Zisk Lesostav stred Zvolen s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Lesostav stred Zvolen s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
32,05
0,49
0,15
1,42

Zisk pred zdanením Lesostav stred Zvolen s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Lesostav stred Zvolen s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Lesostav stred Zvolen s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Lesostav stred Zvolen s.r.o.


Konateľ Lesostav stred Zvolen s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Lesostav stred Zvolen s.r.o.


Predmet činnosti Lesostav stred Zvolen s.r.o.


Kataster Lesostav stred Zvolen s.r.o.


Skrátené výkazy Lesostav stred Zvolen s.r.o.