Prehľad o organizácii
TREWOR s. r. o.
Malé Leváre 273, 908 74 Malé Leváre
36053651
2021643690
Nemá
nezistený
08.04.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TREWOR s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TREWOR s. r. o.


Konateľ TREWOR s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TREWOR s. r. o.


Predmet činnosti TREWOR s. r. o.


Kataster TREWOR s. r. o.


Skrátené výkazy TREWOR s. r. o.