Prehľad o organizácii
SEBEX, spol.s r.o.
962 66 Sebechleby
36053660
2020071702
Nemá
nezistený
08.04.2002
10.04.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SEBEX, spol.s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SEBEX, spol.s r.o.


Konateľ SEBEX, spol.s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SEBEX, spol.s r.o.


Predmet činnosti SEBEX, spol.s r.o.


Kataster SEBEX, spol.s r.o.


Skrátené výkazy SEBEX, spol.s r.o.