Prehľad o organizácii
MRINAL, spol.s r.o.
Sokolská 85, 960 01 Zvolen
36053678
2020070184
Nemá
nezistený
09.04.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk MRINAL, spol.s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 €
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

Tržby MRINAL, spol.s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-4,3
-3,3
n/a
0,23

Zisk pred zdanením MRINAL, spol.s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

EBITDA MRINAL, spol.s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MRINAL, spol.s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MRINAL, spol.s r.o.


Konateľ MRINAL, spol.s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MRINAL, spol.s r.o.


Predmet činnosti MRINAL, spol.s r.o.


Kataster MRINAL, spol.s r.o.


Skrátené výkazy MRINAL, spol.s r.o.