Prehľad o organizácii
CENTEX RS, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
36053694
2020075860
SK2020075860
10-19 zamestnancov
09.04.2002
Veľkoobchod s poľ.stroj.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,04
0
71,4 %
92,6 tis. €
-92,7 %
2021/2020
9,53 mil. €
-28,9 %
2021/2020
0,01
-91,2 %
2021/2020
20,1 mil. €
-65,8 %
2021/2020
N/A

Zisk CENTEX RS, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

Tržby CENTEX RS, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 mil. €
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
transparex.sk
380,31
0,29
0,43
2,51

Zisk pred zdanením CENTEX RS, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

EBITDA CENTEX RS, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod CENTEX RS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CENTEX RS, spol. s r.o.


Konateľ CENTEX RS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CENTEX RS, spol. s r.o.


Predmet činnosti CENTEX RS, spol. s r.o.


Kataster CENTEX RS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy CENTEX RS, spol. s r.o.