Prehľad o organizácii
CENTEX RS, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
36053694
2020075860
SK2020075860
5-9 zamestnancov
09.04.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 97733/B
29,4 tis. €
-68,3 %
2022/2021
5,27 mil. €
-44,7 %
2022/2021
0,01
-41,8 %
2022/2021
20,1 mil. €
-65,8 %
2021/2020
N/A

Zisk CENTEX RS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby CENTEX RS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
transparex.sk
362,81
0,5
0,43
4,58

Zisk pred zdanením CENTEX RS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA CENTEX RS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CENTEX RS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CENTEX RS, spol. s r.o.


Konateľ CENTEX RS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CENTEX RS, spol. s r.o.


Predmet činnosti CENTEX RS, spol. s r.o.


Kataster CENTEX RS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy CENTEX RS, spol. s r.o.