Prehľad o organizácii
PARTNER Slovakia, s.r.o.
Nám. Republiky 26, 984 03 Lučenec
36053708
2020082460
Nemá
nezistený
08.04.2002
21.02.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-3,11 tis. €
90,4 %
2016/2015
34,5 tis. €
2 815,7 %
2016/2015
-0,23
75,4 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk PARTNER Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby PARTNER Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-38,21
-18,36
0,01
0,01

Zisk pred zdanením PARTNER Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA PARTNER Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PARTNER Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PARTNER Slovakia, s.r.o.


Konateľ PARTNER Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PARTNER Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti PARTNER Slovakia, s.r.o.


Kataster PARTNER Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy PARTNER Slovakia, s.r.o.