Prehľad o organizácii
AGROBON Zvolen TRADE s r.o.
SNP 143, 962 01 Zvolenská Slatina
36053716
2020070294
Nemá
nezistený
08.04.2002
22.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,1
-0,44
0,03
77,7 %
-11,7 tis. €
-175,9 %
2017/2016
449 tis. €
-66,7 %
2017/2016
-0,1
-291,6 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk AGROBON Zvolen TRADE s r.o.


2014
2015
2016
2017
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby AGROBON Zvolen TRADE s r.o.


2014
2015
2016
2017
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
n/a
0,22
0,2
6,11

Zisk pred zdanením AGROBON Zvolen TRADE s r.o.


2014
2015
2016
2017
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGROBON Zvolen TRADE s r.o.


2014
2015
2016
2017
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AGROBON Zvolen TRADE s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROBON Zvolen TRADE s r.o.


Konateľ AGROBON Zvolen TRADE s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROBON Zvolen TRADE s r.o.


Predmet činnosti AGROBON Zvolen TRADE s r.o.


Kataster AGROBON Zvolen TRADE s r.o.


Skrátené výkazy AGROBON Zvolen TRADE s r.o.