Prehľad o organizácii
Professional Prestige Partners, s.r.o.
Tabaková 21, 934 01 Levice
36053732
2020089984
Nemá
nezistený
09.04.2002
29.04.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Professional Prestige Partners, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Professional Prestige Partners, s.r.o.


Konateľ Professional Prestige Partners, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Professional Prestige Partners, s.r.o.


Predmet činnosti Professional Prestige Partners, s.r.o.


Kataster Professional Prestige Partners, s.r.o.


Skrátené výkazy Professional Prestige Partners, s.r.o.