Prehľad o organizácii
KREAX, s.r.o.
Jána Cikkera 11, 974 01 Banská Bystrica
36053741
2020090006
SK2020090006
nezistený
09.04.2002
Architektonické čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,24
0,64
1,19
62,1 %
5,62 tis. €
-49,6 %
2021/2020
34,8 tis. €
-1,1 %
2021/2020
0,24
-29,4 %
2021/2020
79,7 tis. €
N/A

Zisk KREAX, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby KREAX, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,32
0,38
0,08
1,43

Zisk pred zdanením KREAX, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA KREAX, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KREAX, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KREAX, s.r.o.


Konateľ KREAX, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KREAX, s.r.o.


Predmet činnosti KREAX, s.r.o.


Kataster KREAX, s.r.o.


Skrátené výkazy KREAX, s.r.o.