Prehľad o organizácii
KREAX, s.r.o.
Jána Cikkera 11, 974 01 Banská Bystrica
36053741
2020090006
SK2020090006
nezistený
09.04.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7667/S
26,1 tis. €
-29,3 %
2023/2022
112 tis. €
25,7 %
2023/2022
0,36
-41,6 %
2023/2022
79,7 tis. €
N/A

Zisk KREAX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby KREAX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
5,93
0,54
0,2
2,06

Zisk pred zdanením KREAX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA KREAX, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KREAX, s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KREAX, s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Konateľ KREAX, s.r.o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Bc. Pavol Kasáč976 61 Hiadeľ20.12.2017
Ing. arch. Zdenko KasáčJ. Cikkera 1128/11, 974 01 Banská Bystrica07.05.2021


Konanie menom spoločnosti [09.04.2002]

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.

Spoločník v.o.s. / s.r.o. KREAX, s.r.o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. arch. Zdenko KasáčJ. Cikkera 1128/11, 974 01 Banská Bystrica25.05.2021996 € (15 %)
Bc. Pavol Kasáč976 61 Hiadeľ06.02.20245643 € (85 %)

Predmet činnosti KREAX, s.r.o.


Názov
Vznik
Zánik
- vyučovanie v odbore cudzích jazykov – francúzsky jazyk30.12.2017
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti30.12.2017
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov30.12.2017
- architektúra pre pozemné stavby a pre interiér09.04.2002
- výkon činnosti stavebného dozoru09.04.2002
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)09.04.2002
- kontroly správnosti oceňovacích prác a iných podkladov09.04.2002
- obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie09.04.2002
- zabezpečovanie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení09.04.2002
- rozpočtové práce a kalkulácia stavieb09.04.2002
- technické poradenstvo v oblasti stavebníctva09.04.2002
- činnosť ekonomických a organizačných poradcov09.04.2002
- prenájom stavebných strojov a zariadení09.04.2002
- prenájom dopravných zariadení a motorových vozidiel09.04.2002
- prenájom strojov a prístrojov09.04.2002
- prenájom kancelárskych strojov a elektronických zariadení na spracovanie dát09.04.2002
- prenájom nehnuteľností09.04.2002
- automatizované spracovanie dát09.04.2002
- administratívne práce09.04.2002
- reklamná a propagačná činnosť09.04.2002
- čistenie budov09.04.2002
- upratovacie práce09.04.2002
- prevádzkovanie neverejného skladu09.04.2002
- sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti09.04.2002
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti09.04.2002
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti09.04.2002

Kataster KREAX, s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy KREAX, s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL