Prehľad o organizácii
ZV - TEST, s.r.o.
Buzulucká 3, 960 01 Zvolen
36053759
2020070272
SK2020070272
5-9 zamestnancov
09.04.2002
Technické testovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,07
10,11
9,5 %
43,9 tis. €
191,9 %
2022/2021
409 tis. €
24,9 %
2022/2021
0,07
161,4 %
2022/2021
11,6 tis. €
-84,5 %
2021/2020
N/A

Zisk ZV - TEST, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ZV - TEST, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
transparex.sk
6,13
0,9
0,1
10,27

Zisk pred zdanením ZV - TEST, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ZV - TEST, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ZV - TEST, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZV - TEST, s.r.o.


Konateľ ZV - TEST, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZV - TEST, s.r.o.


Predmet činnosti ZV - TEST, s.r.o.


Kataster ZV - TEST, s.r.o.


Skrátené výkazy ZV - TEST, s.r.o.