Prehľad o organizácii
ZV - TEST, s.r.o.
Buzulucká 3, 960 01 Zvolen
36053759
2020070272
SK2020070272
5-9 zamestnancov
09.04.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7668/S
22,5 tis. €
-48,8 %
2023/2022
381 tis. €
-6,8 %
2023/2022
0,03
-50,6 %
2023/2022
11,6 tis. €
-84,5 %
2021/2020
N/A

Zisk ZV - TEST, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ZV - TEST, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
transparex.sk
6,28
0,9
0,13
9,01

Zisk pred zdanením ZV - TEST, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ZV - TEST, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ZV - TEST, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZV - TEST, s.r.o.


Konateľ ZV - TEST, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZV - TEST, s.r.o.


Predmet činnosti ZV - TEST, s.r.o.


Kataster ZV - TEST, s.r.o.


Skrátené výkazy ZV - TEST, s.r.o.