Prehľad o organizácii
DORUS, spol. s r.o.
Bernolákova 2, 974 05 Banská Bystrica
36053775
Nemá
nezistený
09.04.2002
08.05.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DORUS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DORUS, spol. s r.o.


Konateľ DORUS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DORUS, spol. s r.o.


Predmet činnosti DORUS, spol. s r.o.


Kataster DORUS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DORUS, spol. s r.o.