Prehľad o organizácii
LINA - B s.r.o.
SNP 1083, 966 81 Žarnovica
36053783
2021643426
Nemá
nezistený
11.04.2002
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,1
28,64
2,1 %
5,77 tis. €
2,1 %
2022/2021
15,7 tis. €
17,8 %
2022/2021
0,1
-7,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LINA - B s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby LINA - B s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
17 tis. €
16 tis. €
15 tis. €
14 tis. €
13 tis. €
12 tis. €
transparex.sk
4,45
0,98
n/a
28,64

Zisk pred zdanením LINA - B s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA LINA - B s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LINA - B s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LINA - B s.r.o.


Konateľ LINA - B s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LINA - B s.r.o.


Predmet činnosti LINA - B s.r.o.


Kataster LINA - B s.r.o.


Skrátené výkazy LINA - B s.r.o.