Prehľad o organizácii
LINA - B s.r.o.
SNP 1083, 966 81 Žarnovica
36053783
2021643426
Nemá
nezistený
11.04.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7671/S
5,64 tis. €
-2,3 %
2023/2022
16,5 tis. €
5,1 %
2023/2022
0,09
-10,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk LINA - B s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Tržby LINA - B s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
17 tis. €
16 tis. €
15 tis. €
14 tis. €
13 tis. €
12 tis. €
transparex.sk
4,87
0,98
0
29,91

Zisk pred zdanením LINA - B s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

EBITDA LINA - B s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LINA - B s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LINA - B s.r.o.


Konateľ LINA - B s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LINA - B s.r.o.


Predmet činnosti LINA - B s.r.o.


Kataster LINA - B s.r.o.


Skrátené výkazy LINA - B s.r.o.