Prehľad o organizácii
AGRO-NOVA, družstvo "v likvidácii" "v konkurze"
962 65 Ladzany
36053791
2020071724
Nemá
nezistený
11.04.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Dr, vložka č. 384/S
-484 €
-476,2 %
2021/2020
N/A
-0,06
-503,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AGRO-NOVA, družstvo "v likvidácii" "v konkurze"


2020
2021
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby AGRO-NOVA, družstvo "v likvidácii" "v konkurze"


2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,9
0,99
n/a
81,66

Zisk pred zdanením AGRO-NOVA, družstvo "v likvidácii" "v konkurze"


2020
2021
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

EBITDA AGRO-NOVA, družstvo "v likvidácii" "v konkurze"


2020
2021
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AGRO-NOVA, družstvo "v likvidácii" "v konkurze"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGRO-NOVA, družstvo "v likvidácii" "v konkurze"


Likvidátor AGRO-NOVA, družstvo "v likvidácii" "v konkurze"


Predstavenstvo AGRO-NOVA, družstvo "v likvidácii" "v konkurze"


Správca konkurznej podstaty AGRO-NOVA, družstvo "v likvidácii" "v konkurze"


Predmet činnosti AGRO-NOVA, družstvo "v likvidácii" "v konkurze"


Kataster AGRO-NOVA, družstvo "v likvidácii" "v konkurze"


Skrátené výkazy AGRO-NOVA, družstvo "v likvidácii" "v konkurze"