Prehľad o organizácii
Zväz pestovateľov,spracovateľov a zhodnotiteľov sóje,družstvo
Haličská cesta 28, 984 01 Lučenec
36053821
2020082702
Nemá
nezistený
12.04.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,34
-0,48
4,56
28,8 %
-753 €
N/A
-0,34
N/A
N/A

Zisk Zväz pestovateľov,spracovateľov a zhodnotiteľov sóje,družstvo


2014
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
-1,2 tis. €
transparex.sk

Tržby Zväz pestovateľov,spracovateľov a zhodnotiteľov sóje,družstvo


2014
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,71
n/a
3,47

Zisk pred zdanením Zväz pestovateľov,spracovateľov a zhodnotiteľov sóje,družstvo


2014
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

EBITDA Zväz pestovateľov,spracovateľov a zhodnotiteľov sóje,družstvo


2014
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Zväz pestovateľov,spracovateľov a zhodnotiteľov sóje,družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zväz pestovateľov,spracovateľov a zhodnotiteľov sóje,družstvo


Predstavenstvo Zväz pestovateľov,spracovateľov a zhodnotiteľov sóje,družstvo


Predmet činnosti Zväz pestovateľov,spracovateľov a zhodnotiteľov sóje,družstvo


Kataster Zväz pestovateľov,spracovateľov a zhodnotiteľov sóje,družstvo


Skrátené výkazy Zväz pestovateľov,spracovateľov a zhodnotiteľov sóje,družstvo