Prehľad o organizácii
M O S s.r.o.
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
36053856
2020070327
Nemá
nezistený
15.04.2002
19.04.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod M O S s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M O S s.r.o.


Konateľ M O S s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M O S s.r.o.


Predmet činnosti M O S s.r.o.


Kataster M O S s.r.o.


Skrátené výkazy M O S s.r.o.