Prehľad o organizácii
M O S s.r.o.
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
36053856
2020070327
Nemá
15.04.2002
19.04.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod M O S s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie M O S s.r.o.


Konateľ M O S s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. M O S s.r.o.


Predmet činnosti M O S s.r.o.


Kataster M O S s.r.o.


Skrátené výkazy M O S s.r.o.