Prehľad o organizácii
BAVEX SERVIS, spol.s r.o.
Borovianska cesta 39, 960 01 Zvolen
36053864
Nemá
nezistený
15.04.2002
04.09.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BAVEX SERVIS, spol.s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BAVEX SERVIS, spol.s r.o.


Konateľ BAVEX SERVIS, spol.s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BAVEX SERVIS, spol.s r.o.


Predmet činnosti BAVEX SERVIS, spol.s r.o.


Kataster BAVEX SERVIS, spol.s r.o.


Skrátené výkazy BAVEX SERVIS, spol.s r.o.