Prehľad o organizácii
REAL BM, s.r.o. v likvidácii
Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
36053872
2020095539
Nemá
nezistený
15.04.2002
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod REAL BM, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REAL BM, s.r.o. v likvidácii


Konateľ REAL BM, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor REAL BM, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REAL BM, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti REAL BM, s.r.o. v likvidácii


Kataster REAL BM, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy REAL BM, s.r.o. v likvidácii