Prehľad o organizácii
ECO-FLOORING, s.r.o.
ul. Priečna 607/9, 059 21 Svit
36053881
2021643965
SK2021643965
5-9 zamestnancov
15.04.2002
Veľkoobchod s odpadom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,34
3,46
0,57
90,3 %
12,1 tis. €
194,9 %
2021/2020
126 tis. €
58,7 %
2021/2020
0,34
185,4 %
2021/2020
18,5 tis. €
-80,6 %
2022/2021
N/A

Zisk ECO-FLOORING, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby ECO-FLOORING, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
0,52
0,1
0,01
3,65

Zisk pred zdanením ECO-FLOORING, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA ECO-FLOORING, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ECO-FLOORING, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ECO-FLOORING, s.r.o.


Konateľ ECO-FLOORING, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ECO-FLOORING, s.r.o.


Predmet činnosti ECO-FLOORING, s.r.o.


Kataster ECO-FLOORING, s.r.o.


Skrátené výkazy ECO-FLOORING, s.r.o.