Prehľad o organizácii
ECO-FLOORING, s.r.o.
ul. Priečna 607/9, 059 21 Svit
36053881
2021643965
SK2021643965
5-9 zamestnancov
15.04.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 21636/P
9,47 tis. €
540,9 %
2023/2022
195 tis. €
60 %
2023/2022
0,09
520,4 %
2023/2022
18,5 tis. €
-80,6 %
2022/2021
N/A

Zisk ECO-FLOORING, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby ECO-FLOORING, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
1,62
0,1
0,1
1,01

Zisk pred zdanením ECO-FLOORING, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA ECO-FLOORING, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ECO-FLOORING, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ECO-FLOORING, s.r.o.


Konateľ ECO-FLOORING, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ECO-FLOORING, s.r.o.


Predmet činnosti ECO-FLOORING, s.r.o.


Kataster ECO-FLOORING, s.r.o.


Skrátené výkazy ECO-FLOORING, s.r.o.