Prehľad o organizácii
ATLANTIS - in, spol.s r.o.
925 83 Žihárec
36053911
2021646924
Nemá
nezistený
15.04.2002
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ATLANTIS - in, spol.s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ATLANTIS - in, spol.s r.o.


Konateľ ATLANTIS - in, spol.s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ATLANTIS - in, spol.s r.o.


Predmet činnosti ATLANTIS - in, spol.s r.o.


Kataster ATLANTIS - in, spol.s r.o.


Skrátené výkazy ATLANTIS - in, spol.s r.o.