Prehľad o organizácii
LION CAR, s.r.o.
Partizánska cesta 83, 974 01 Banská Bystrica
36053961
2020089929
SK7120000063
50-99 zamestnancov
22.04.2002
Predaj automobilov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,08
0,01
47,6 %
637 tis. €
1,7 %
2022/2021
25 mil. €
14,9 %
2022/2021
0,04
-10,1 %
2022/2021
13,9 mil. €
2 235,1 %
2022/2021
N/A

Zisk LION CAR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Tržby LION CAR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
28 mil. €
26 mil. €
24 mil. €
22 mil. €
20 mil. €
18 mil. €
16 mil. €
transparex.sk
14,33
0,52
0,05
1,38

Zisk pred zdanením LION CAR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

EBITDA LION CAR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LION CAR, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LION CAR, s.r.o.


Konateľ LION CAR, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LION CAR, s.r.o.


Predmet činnosti LION CAR, s.r.o.


Kataster LION CAR, s.r.o.


Skrátené výkazy LION CAR, s.r.o.