Prehľad o organizácii
GASTROX s.r.o.
Topásova 33, 040 11 Košice
36053988
2021663666
Nemá
nezistený
21.04.2002
18.10.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-7,75 tis. €
3,32 tis. €
-7,05
N/A
N/A

Zisk GASTROX s.r.o.


2014
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Tržby GASTROX s.r.o.


2014
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,99
-5,99
0,29
0,15

Zisk pred zdanením GASTROX s.r.o.


2014
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

EBITDA GASTROX s.r.o.


2014
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GASTROX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GASTROX s.r.o.


Konateľ GASTROX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GASTROX s.r.o.


Predmet činnosti GASTROX s.r.o.


Kataster GASTROX s.r.o.


Skrátené výkazy GASTROX s.r.o.