Prehľad o organizácii
I V K s.r.o.
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
36054003
2021648761
SK2021648761
10-19 zamestnancov
23.04.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 7690/S
103 tis. €
430,7 %
2022/2021
739 tis. €
77,2 %
2022/2021
0,09
420,5 %
2022/2021
14,3 tis. €
N/A

Zisk I V K s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby I V K s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
0,95
0,32
0,02
2,58

Zisk pred zdanením I V K s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA I V K s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod I V K s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie I V K s.r.o.


Konateľ I V K s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. I V K s.r.o.


Prokurista I V K s.r.o.


Predmet činnosti I V K s.r.o.


Kataster I V K s.r.o.


Skrátené výkazy I V K s.r.o.