Prehľad o organizácii
AGROSERVANT, s.r.o.
M. Rázusa 13, 984 01 Lučenec
36054011
2020082482
SK2020082482
5-9 zamestnancov
22.04.2002
Pestov.obilnín
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,15
0,03
61,3 %
20,9 tis. €
94,4 %
2022/2021
868 tis. €
53,1 %
2022/2021
0,06
88,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AGROSERVANT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby AGROSERVANT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
13,51
0,39
0,1
1,72

Zisk pred zdanením AGROSERVANT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGROSERVANT, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AGROSERVANT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROSERVANT, s.r.o.


Konateľ AGROSERVANT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROSERVANT, s.r.o.


Predmet činnosti AGROSERVANT, s.r.o.


Kataster AGROSERVANT, s.r.o.


Skrátené výkazy AGROSERVANT, s.r.o.