Prehľad o organizácii
Jurekan SK, spol. s r.o.
Viešťanská 43, 985 56 Tomášovce
36054020
2021661928
Nemá
nezistený
23.04.2002
Súkrom.bezpečnost.služ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,3
0,32
11,97
7,9 %
17 tis. €
5,2 %
2021/2020
26,3 tis. €
2,2 %
2021/2020
0,3
-26,8 %
2021/2020
1 tis. €
N/A

Zisk Jurekan SK, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Jurekan SK, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
28 tis. €
26 tis. €
24 tis. €
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
transparex.sk
7,86
0,92
0,11
12,66

Zisk pred zdanením Jurekan SK, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Jurekan SK, spol. s r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Jurekan SK, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jurekan SK, spol. s r.o.


Konateľ Jurekan SK, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Jurekan SK, spol. s r.o.


Predmet činnosti Jurekan SK, spol. s r.o.


Kataster Jurekan SK, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Jurekan SK, spol. s r.o.