Prehľad o organizácii
G.S.TRADING, s.r.o. "v likvidácii"
Národná 6, 974 01 Banská Bystrica
36054046
2020089940
Nemá
24.04.2002
15.07.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod G.S.TRADING, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie G.S.TRADING, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ G.S.TRADING, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor G.S.TRADING, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. G.S.TRADING, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti G.S.TRADING, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster G.S.TRADING, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy G.S.TRADING, s.r.o. "v likvidácii"