Prehľad o organizácii
SARO, spol. s r.o.
Závodná 3, 821 06 Bratislava
36054054
2021664964
SK2021664964
nezistený
24.04.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 29195/B
-15,6 tis. €
-686,9 %
2023/2022
135 tis. €
6,9 %
2023/2022
-0,03
-741,2 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk SARO, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby SARO, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
12,3
0,15
0,12
0,08

Zisk pred zdanením SARO, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA SARO, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SARO, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SARO, spol. s r.o.


Konateľ SARO, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SARO, spol. s r.o.


Predmet činnosti SARO, spol. s r.o.


Kataster SARO, spol. s r.o.


Skrátené výkazy SARO, spol. s r.o.