Prehľad o organizácii
SARO, spol. s r.o.
Závodná 3, 821 06 Bratislava
36054054
2021664964
SK2021664964
nezistený
24.04.2002
Správa nehnuteľností
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,03
0,05
84,1 %
2,66 tis. €
345,3 %
2022/2021
126 tis. €
31 %
2022/2021
0
375,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SARO, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby SARO, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
14,65
0,16
0,09
0,08

Zisk pred zdanením SARO, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA SARO, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SARO, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SARO, spol. s r.o.


Konateľ SARO, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SARO, spol. s r.o.


Predmet činnosti SARO, spol. s r.o.


Kataster SARO, spol. s r.o.


Skrátené výkazy SARO, spol. s r.o.